AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 13.04.2016

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1144
Prospekti registreerimise kuupäev 13.04.2016
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht 13 900 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv 2 000 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1 €
Pakkumise alguskuupäev 02.05.2016

Pakkumise lõppkuupäev

16.05.2016
Prospekti koostamise alus Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 lisad I, III, XXII