AS LHV Group

Nimi AS LHV Group
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 07.09.2020

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS LHV Group
Registrikood 11098261
Aadress Tartu mnt 2, Tallinn, Eesti
Emitendi veebileht https://investor.lhv.ee

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/4231
Prospekti registreerimise kuupäev 07.09.2020
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000 €
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisad 8 ja 16