OÜ Manutent

Nimi OÜ Manutent
Prospekti registreerimise kuupäev 10.07.2007

Emitendi andmed

Emitendi nimi OÜ Manutent
Registrikood 10783997
Aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn
Telefon +372 626 4210
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/112
Prospekti registreerimise kuupäev 10.07.2007
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 9031; 969
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10000
Pakkumise alguskuupäev 15.09.2006

Pakkumise lõppkuupäev

08.01.2007
Prospekti koostamise alus