AS Premia Foods

Nimi AS Premia Foods
Emissioon aktsiate avalik pakkumine 
Prospekti registreerimise kuupäev 21.04.2010
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon

Pakkuja andmed

Emitendi nimi AS Premia Foods
Registrikood 11560713
Aadress Betooni 4, Tallinn, 11415
Telefon +372 6 033 800

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/639
Prospekti registreerimise kuupäev 21.04.2010
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 14 500 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10 krooni
Pakkumise alguskuupäev 22.04.2010

Pakkumise lõppkuupäev

29.04.2010
Prospekti koostamise alus