AS Pro Kapital Grupp

Nimi AS Pro Kapital Grupp
Emissioon olemasolevate aktsiate kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2012

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Pro Kapital Grupp
Registrikood 10278802
Aadress Põhja pst 21, 10414 Tallinn
Telefon +372 614 4920
Fax +372 614 4929
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/2870-5
Prospekti registreerimise kuupäev 14.11.2012
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus