PTA Gupp AS (nimi muutmisel AS-ks Silvano Fashion Group)

Nimi PTA Gupp AS (nimi muutmisel AS-ks Silvano Fashion Group)
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine Poolas
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 03.07.2007

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1388
Prospekti registreerimise kuupäev 03.07.2007
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 6221338
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10
Pakkumise alguskuupäev 06.07.2007

Pakkumise lõppkuupäev

11.07.2007
Prospekti koostamise alus