Q Vara OÜ

Nimi Q Vara OÜ
Prospekti registreerimise kuupäev 16.08.2006

Emitendi andmed

Emitendi nimi Q Vara OÜ
Registrikood 10907184
Aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon +372 6681 600
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1304
Prospekti registreerimise kuupäev 16.08.2006
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 500
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 10000
Pakkumise alguskuupäev 02.01.2006

Pakkumise lõppkuupäev

06.01.2006
Prospekti koostamise alus