AS SEB Pank

Nimi AS SEB Pank
Prospekti registreerimise kuupäev 18.06.2008

Pakkuja andmed

Emitendi nimi AS SEB Pank
Registrikood 1000425
Aadress Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Telefon +372 665 5100
Faks +372 665 5102
E-posti aadress [email protected]

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/1600
Prospekti registreerimise kuupäev 18.06.2008
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus