UPP Olianes OÜ

Nimi UPP Olaines OÜ
Emissioon võlakirjade noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 23.10.2018

Emitendi andmed

Emitendi nimi UPP Olaines OÜ
Registrikood 14318601
Aadress Pärnu mnt 141, Tallinn

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.11-1.12/1517
Prospekti registreerimise kuupäev 23.10.2018
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 13.11.2018
Pakutavate väärtpaberite liik Võlakiri
Pakkumise maht 6 215 000 €
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad IV, V, XXII