Wise plc

Nimi Wise plc
Emissioon Aktsiate avalik pakkumine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 06.09.2021

Emitendi andmed

Emitendi nimi Wise plc
Registrikood 13211214
Aadress 6th Floor Tea Building, 56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Emitendi veebileht https://wise.com/

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3429
Prospekti registreerimise kuupäev 06.09.2021
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik Austria Vabariik
Belgia Kuningriik
Bulgaaria Vabariik
Hispaania Kuningriik
Horvaatia Vabariik
Iirimaa
Itaalia Vabariik
Kreeka Vabariik
Küprose Vabariik
Leedu Vabariik
Luksemburgi Suurhertsogiriik
Läti Vabariik
Madalmaade Kuningriik
Malta Vabariik
Poola Vabariik
Portugali Vabariik
Prantsuse Vabariik
Rootsi Kuningriik
Rumeenia
Saksamaa Liitvabariik
Slovaki Vabariik
Sloveenia Vabariik
Soome Vabariik
Taani Kuningriik
Tšehhi Vabariik
Ungari
Pakkumise maht Kuni 25 000 Suurbritannia naela
Pakutavate väärtpaberite arv Kuni 2 500 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 0.01 Suurbritannia naela
Pakkumise alguskuupäev 07.09.2021

Pakkumise lõppkuupäev

30.09.2021
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikkel 4 ja 6; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 1 ja 11