Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS

Nimi Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Emissioon Võlakirjade noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 16.10.2023

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Registrikood

11025345

Aadress Tornimäe 2, Tallinn, 10151
Emitendi veebileht www.baltichorizon.com

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/5020
Prospekti registreerimise kuupäev 16.10.2022
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht 34 499 997 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev  

Pakkumise lõppkuupäev

 
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 8 ja 16