Liven AS

Nimi Liven AS
Emissioon Võlakirjade avalik pakkumine, noteerimine ja kauplemisele võtmine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 06.05.2024

Emitendi andmed

Emitendi nimi Liven AS
Registrikood 12619609
Aadress Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn
Emitendi veebileht https://www.liven.ee/investor

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/573
Prospekti registreerimise kuupäev 06.05.2024
Prospekti lisa registreerimise kuupäev  
Pakutavate väärtpaberite liik võlakiri
Piiriülese pakkumise vastuvõttev liikmesriik  
Pakkumise maht 30 000 000 eurot
Pakutavate väärtpaberite arv 30000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus 1000
Pakkumise alguskuupäev  
Pakkumise lõppkuupäev  
Prospekti koostamise alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1129; Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/980 Lisa 6 ja 14