TeliaSonera AB – AS Eesti Telekom

Kooskõlastatud ülevõtmispakkumised

Nimi TeliaSonera AB – AS Eesti Telekom
Kooskõlastamise / erandi tegemise kuupäev 07.09.2009

Pakkuja andmed

Pakkuja nimi TeliaSonera AB
Registrikood 556103-4249
Aadress Stureplan 8, SE-106 63 Stockholm, Rootsi

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Eesti Telekom
Registrikood 10234957
Aadress Valge 16, Tallinn 19095, Eesti