Baltic Horizon Fund

Nimi Baltic Horizon Fund
Emissioon osakute avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 08.05.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi Baltic Horizon Fund (Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS) 
Aadress City Plaza, Tartu mnt 2, Tallinn 10145

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.6/1841
Prospekti registreerimise kuupäev 08.05.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 22.05.2017 (lisa nr 4.3-4.6/1841-1), 31.05.2017
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv 15 108 000
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 09.05.2017

Pakkumise lõppkuupäev

20.06.2017
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus nr 809/2004 Lisad I, XII, XV, XXII