AS Pro Kapital Grupp

Nimi AS Pro Kapital Grupp
Emissioon aktsiate avalik pakkumine ja noteerimine
Prospekti registreerinud asutus Finantsinspektsioon
Prospekti registreerimise kuupäev 18.09.2017

Emitendi andmed

Emitendi nimi AS Pro Kapital Grupp
Registrikood 10278802

Prospekti ja pakkumise tingimused

Prospekti registreerimise number 4.3-4.9/3507
Prospekti registreerimise kuupäev 18.09.2017
Prospekti lisa registreerimise kuupäev 02.10.2017 lisa nr 4.3-4.9/3507/19
Pakutavate väärtpaberite liik Lihtaktsia
Pakkumise maht  
Pakutavate väärtpaberite arv  
Pakutavate väärtpaberite nimiväärtus  
Pakkumise alguskuupäev 20.09.2017

Pakkumise lõppkuupäev

04.10.2017
Prospekti koostamise alus Komisjoni määrus (EÜ) nr 809/2004 lisad I, III, XXII