ESMA suunised rahaturufondide määruse kohaste stressitestide stsenaariumide kohta

Jõustumise aeg

Kehtetu alates

Juhend

Suuniste eesmärk on tagada rahaturufondide määruse artikli 28 sätete ühine, ühtne ja järjepidev kohaldamine. Eelkõige, nagu on sätestatud rahaturufondide määruse artikli 28 lõikes 7, kehtestatakse suunistega stressitestide stsenaariumide ühtsed võrdlusparameetrid, mida tuleb stressitestides arvesse võtta ja mis hõlmavad rahaturufondide määruse artikli 28 lõikes 1 loetletud järgmisi tegureid:

a) hüpoteetilised muutused rahaturufondi investeeringute portfellis hoitava vara likviidsustasemes;
b) hüpoteetilised muutused rahaturufondi investeeringute portfellis hoitava vara krediidiriski tasemes, sealhulgas krediidi- ja reitingusündmused;
c) hüpoteetilised liikumised intressimäärades ja vahetuskurssides;
d) hüpoteetilised tagasivõtmistasemed;
e) nende indeksite vahe hüpoteetiline laienemine või kitsenemine, millega on seotud investeeringute portfelli väärtpaberite intressimäärad;
f) hüpoteetilised süsteemsed makromajanduslikud šokid, mis mõjutavad kogu majandust.

Juhend

Selgitus