Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) suuniste “Suunised eurofondide ja teatud tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide tulemustasude kohta“ välja andmine Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendina