Soovitused järelevalve paindlikkuse kohta seoses järelevalvelise aruandluse ja teabe avalikustamise tähtajaga – koroonaviirus/COVID-19