Soovitused kindlustussektorile seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust