Märgukiri turule avaliku sektori asutuse mõiste kohta

Jõustumise aeg

Märgukirjaga selgitab Finantsinspektsioon avaliku sektori asutuse mõistet ja selle olustikku Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 575/2013 (edaspidi CRR või kapitalinõuete määrus) tähenduses.

Selgitus

Märgukiri_0.pdf (pdf, 0.41 MB)