Nõuded finantsjärelevalve subjekti infotehnoloogia ja infoturbe korraldusele

Jõustumise aeg

Juhend

Alates 01.07.2021 kehtib juhendi täiendatud versioon järgmistele subjektidele: kindlustusandjad, kindlustusvahendajad.

Kuni 30.06.2020 kehtis juhendi vanem versioon järgmistele subjektidele: krediidiasutused, krediidiandjad, krediidivahendajad, fondivalitsejad, investeerimis- ja pensionifondid, investeerimisühingud, väärtpaberituru kutselised osalised, väärtpaberituru kauplemiskohad, keskdepositoorium, pensioniregistri pidajad, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad, makseasutused, e-raha asutused.

Juhend

Selgitus