Suunised krediidiasutuste rahastamiskavade ühtlustatud määratluste ja vormide kohta vastavalt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 20. detsembri 2012. aasta soovitusele (ESRN/2012/2)