Suunised majanduslanguse puhuks sobiva makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamise kohta