Suunised viivisnõuete ja makseraskuste tõttu restruktureeritud nõuete haldamise kohta