ERGO Insurance SE

Andmed
Ärinimi
ERGO Insurance SE
Registrikood
10017013
Aadress
Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn
Telefon
+372 610 6500
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
6 391 391.10
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: RM-1467

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1467
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Luba: 64

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
64
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kahjukindlustuse edasikindlustus

Luba: 19

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
19
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Luba: 4.1-1/45

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/45
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

Luba: 4.1-1/156

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/156
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
ERGO INTERNATIONAL AKTIENGESEL
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
123
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Läti, Leedu
finantskahjude kindlustus
Läti, Leedu
haiguskindlustus
Läti, Leedu
maismaasõidukite kindlustus
Läti, Leedu
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Läti, Leedu
muu varakindlustus
Läti, Leedu
transporditavate kaupade kindlustus
Läti, Leedu
tsiviilvastutuskindlustus
Läti, Leedu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
1
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
finantskahjude kindlustus
Poola
õnnetusjuhtumite kindlustus
Poola
maismaasõidukite kindlustus
Poola
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Poola
muu varakindlustus
Poola
tsiviilvastutuskindlustus
Poola
transporditavate kaupade kindlustus
Poola
haiguskindlustus
Poola

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
84
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
86
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
53
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
11
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
29
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Soome, Rootsi
maismaasõidukite kindlustus
Soome, Rootsi
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Soome, Rootsi
muu varakindlustus
Soome, Rootsi
tsiviilvastutuskindlustus
Soome, Rootsi
transporditavate kaupade kindlustus
Soome, Rootsi
finantskahjude kindlustus
Soome, Rootsi
haiguskindlustus
Soome, Rootsi

Filiaalid

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

Asukohariik
Leedu
Ärinimi
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Aadress
Vilniaus m. sav. Geležinio Vilko g. 6A
Filiaali load
4.1-1/67
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

ERGO Insurance SE Latvijas filiale

Asukohariik
Läti
Ärinimi
ERGO Insurance SE Latvijas filiale
Aadress
Skanstes iela 50, Riga, LV-1013
Filiaali load
4.1-1/67
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Viimati muudetud: 22/09/2023 - 12:29