ERGO Insurance SE

Andmed
Ärinimi
ERGO Insurance SE
Registrikood
10017013
Aadress
Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn
Telefon
+372 610 6500
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 610 6501
Aktsia- või osakapitali suurus
6 391 391.10
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: RM-1467

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1467
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Luba: 64

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
64
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kahjukindlustuse edasikindlustus

Luba: 19

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
19
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Luba: 4.1-1/45

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/45
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

Luba: 4.1-1/156

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/156
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
ERGO INTERNATIONAL AKTIENGESEL
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
123
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Läti, Leedu
finantskahjude kindlustus
Läti, Leedu
haiguskindlustus
Läti, Leedu
maismaasõidukite kindlustus
Läti, Leedu
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Läti, Leedu
muu varakindlustus
Läti, Leedu
transporditavate kaupade kindlustus
Läti, Leedu
tsiviilvastutuskindlustus
Läti, Leedu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
1
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
finantskahjude kindlustus
Slovakkia, Poola
õnnetusjuhtumite kindlustus
Slovakkia, Poola
maismaasõidukite kindlustus
Slovakkia, Poola
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Slovakkia, Poola
muu varakindlustus
Slovakkia, Poola
tsiviilvastutuskindlustus
Slovakkia, Poola
transporditavate kaupade kindlustus
Slovakkia, Poola
haiguskindlustus
Slovakkia, Poola

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
84
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
13. tsiviilvastutuskindlustus
Portugal
õnnetusjuhtumite kindlustus
Portugal
maismaasõidukite kindlustus
Portugal
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Portugal
muu varakindlustus
Portugal
transporditavate kaupade kindlustus
Portugal
finantskahjude kindlustus
Portugal
haiguskindlustus
Portugal

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
86
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
13. tsiviilvastutuskindlustus
Hispaania
õnnetusjuhtumite kindlustus
Hispaania
maismaasõidukite kindlustus
Hispaania
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Hispaania
muu varakindlustus
Hispaania
transporditavate kaupade kindlustus
Hispaania
finantskahjude kindlustus
Hispaania
haiguskindlustus
Hispaania

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
53
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. õnnetusjuhtumite kindlustus
Bulgaaria
3. maismaasõidukite kindlustus
Bulgaaria
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Bulgaaria
9. muu varakindlustus
Bulgaaria
13. tsiviilvastutuskindlustus
Bulgaaria
16. finantskahjude kindlustus
Bulgaaria
18. abistamisteenuste kindlustus
Bulgaaria
2. haiguskindlustus
Bulgaaria
transporditavate kaupade kindlustus
Bulgaaria

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
11
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
13. tsiviilvastutuskindlustus
Itaalia
õnnetusjuhtumite kindlustus
Itaalia
maismaasõidukite kindlustus
Itaalia
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Itaalia
muu varakindlustus
Itaalia
transporditavate kaupade kindlustus
Itaalia
finantskahjude kindlustus
Itaalia
haiguskindlustus
Itaalia

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
29
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
maismaasõidukite kindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
muu varakindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
tsiviilvastutuskindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
transporditavate kaupade kindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
finantskahjude kindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein
haiguskindlustus
Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Luksemburg, Holland, Taani, Iirimaa, Suurbritannia (luba kehtivad lepingud lõpuni teenindada), Kreeka, Soome, Rootsi, Austria, Tšehhi, Sloveenia, Ungari, Malta, Küpros, Rumeenia, Horvaatia, Island, Norra, Liechtenstein

Filiaalid

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

Asukohariik
Leedu
Ärinimi
ERGO Insurance SE Lietuvos filialas
Aadress
Vilniaus m. sav. Geležinio Vilko g. 6A
Filiaali load
4.1-1/67
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

ERGO Insurance SE Latvijas filiale

Asukohariik
Läti
Ärinimi
ERGO Insurance SE Latvijas filiale
Aadress
Skanstes iela 50, Riga, LV-1013
Filiaali load
4.1-1/67
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )