If P&C Insurance AS

Andmed
Ärinimi
If P&C Insurance AS
Registrikood
10100168
Aadress
Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn
Telefon
+372 635 3232
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
6 391 165
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: F-2/0016

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
F-2/0016
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kahjukindlustuse edasikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )

Luba: F14-2/1475

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
F14-2/1475
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )

Olulist osalust omavad isikud
Nimi
IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL)
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
121
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Rumeenia, Bulgaaria
muu varakindlustus
Rumeenia, Bulgaaria
maismaasõidukite kindlustus
Rootsi

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
7
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Kõik EL riigid (v.a Taani); Island, Liechtenstein; Norra
maismaasõidukite kindlustus
Soome, Poola
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Kõik EL riigid (v.a Taani); Norra
muu varakindlustus
Kõik EL riigid (v.a Taani); Norra
laevade kindlustus
Soome
haiguskindlustus
Kõik EL riigid (v.a Taani); Island, Liechtenstein; Norra, alates 12.07.2024 Leedus ka If P&C Insurance AS-i Läti filiaali kaudu.

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.8-2.3/2139-1
Teenuse nimetus ja osutamise maa
kahjukindlustuse edasikindlustus
Rootsi

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/123
Teenuse nimetus ja osutamise maa
maismaasõidukite kindlustus
Tšehhi Vabariik

Filiaalid

If P&C Insurance AS Latvijas filiâle

Asukohariik
Läti
Ärinimi
If P&C Insurance AS Latvijas filiâle
Aadress
Republikas sq. 2A Riga, LV 1010, Latvia
Telefon
+371 67094777
Faks
+371 67094701
Filiaali load
109
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )

If P&C Insurance AS filialas

Asukohariik
Leedu
Ärinimi
If P&C Insurance AS filialas
Aadress
T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius
Telefon
+370 5 210 98 00
Faks
+370 5 210 98 17
Filiaali load
109
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Viimati muudetud: 12/07/2024 - 18:00