AS LHV Kindlustus

Andmed
Ärinimi
AS LHV Kindlustus
Registrikood
14973611
Aadress
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon
6800400
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
8 000 000
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/207

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/207
Tegevusloaga piiritletud tegevus

õnnetusjuhtumikindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 1)

haiguskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 2)

maismaasõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 3)

veesõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 6)

tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 8)

muu varakindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 9)

mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 10)

veesõiduki valdaja vastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 12)

tsiviilvastutuskindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 13)

finantskahjude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 16)

abistamisteenuste kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 18)

Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
LHV Group AS
65
Toveko Invest OÜ
35

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/13
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
maismaasõidukite kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 3)
Läti, Leedu
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 8)
Läti, Leedu
muu varakindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 9)
Läti, Leedu
finantskahjude kindlustus (KindlTS § 12 lg 1 p 16)
Läti, Leedu
Viimati muudetud: 06/09/2021 - 21:13