Salva Kindlustuse AS

Ärinimi
Salva Kindlustuse AS
Registrikood
10284984
Aadress
Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn
Telefon
+372 680 0500
Faks
+372 680 0501
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
3 200 000

Tegevusload

Luba: RM-297

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-297
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Luba: RM-298

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-298
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Luba: RM-536

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-536
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Luba: RM-788

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-788
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Luba: RM-1104

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1104
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Luba: RM-1137

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1137
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )

Luba: RM-1163

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1163
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Luba: RM-1441

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1441
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
111
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Läti, Leedu, Soome
maismaasõidukite kindlustus
Läti, Leedu, Soome
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Läti, Leedu, Soome
muu varakindlustus
Läti, Leedu, Soome

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/14; 18
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. õnnetusjuhtumite kindlustus
Hispaania, Portugal, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Iirimaa
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Hispaania, Portugal, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Iirimaa
9. muu varakindlustus
Hispaania, Portugal, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Iirimaa
13. tsiviilvastutuskindlustus
Hispaania, Portugal, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Kreeka, Prantsusmaa, Iirimaa

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/66
Teenuse nimetus ja osutamise maa
3. maismaasõidukite kindlustus
Belgia
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Belgia
9. muu varakindlustus
Belgia
13. tsiviilvastutuskindlustus
Belgia
Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
45
ING LUXEMBOURG S.A.
45
Tiit Pahapill
5
Peep Kütt
5
Triin Teramäe