DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.

Andmed
Ärinimi
DELA Natura- en levensverzekeringen N.V.
Riik
Holland
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu.
Viimati muudetud: 11/12/2019 - 09:22