GRAWE Eletbiztosito Zärtkörüen Muködo Reszvenytärsasäg

Andmed
Ärinimi
GRAWE Eletbiztosito Zärtkörüen Muködo Reszvenytärsasäg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
Riik
Ungari
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 5 )
Haiguskindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 6 )