PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB

Andmed
Ärinimi
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB
Riik
Taani
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 5 )
Haiguskindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 6 )
Kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 3 )
Kapitali kogumise tegevus ( KindlTS § 13 lg 1 p 11 )
Viimati muudetud: 26/07/2018 - 11:42