Phoenix Life Assurance Europe Designated Activity Company

Andmed
Ärinimi
Phoenix Life Assurance Europe Designated Activity Company
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
III artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i ja iii osutatud kindlustus, mis on seotud investeerimisfondidega;
IV artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktis iv osutatud pikaajaline tervisekindlustus;
VII artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktides iii ja iv osutatud grupipensionifondide haldamine;
Viimati muudetud: 30/09/2022 - 11:07