ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Andmed
Ärinimi
ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Riik
Hispaania
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Viimati muudetud: 26/07/2018 - 11:45