Amtrust International Underwriters Dac

Andmed
Ärinimi
Amtrust International Underwriters Dac
Aadress
6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48
Riik
Iirimaa
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud