CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE

Andmed
Ärinimi
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
Viimati muudetud: 27/03/2020 - 09:54