Coface SA (läbi oma filiaali Austrias)

Ärinimi
Coface SA (läbi oma filiaali Austrias)
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )