DARAG Deutschland AG

Ärinimi
DARAG Deutschland AG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 ) - läbi oma filiaali Luksemburgis.