Euler Hermes Europe SA/NV (filiaalid Hollandis, Suurbritaanias, Iirimaal, Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Tsehhis, Itaalias, Ungaris, Saksamaal ja Prantsusmaal)

Ärinimi
Euler Hermes Europe SA/NV (filiaalid Hollandis, Suurbritaanias, Iirimaal, Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Tsehhis, Itaalias, Ungaris, Saksamaal ja Prantsusmaal)
Riik
Belgia
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )