Europeiska Försäkringsaktiebolager (publ)

Ärinimi
Europeiska Försäkringsaktiebolager (publ)
Riik
Rootsi
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
239/73 Lisa
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )