FM Insurance Europe S.A. (ka läbi oma filiaalide Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Madalmaades, Belgias, Hispaanias ja Itaalias)

Ärinimi
FM Insurance Europe S.A. (ka läbi oma filiaalide Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Madalmaades, Belgias, Hispaanias ja Itaalias)
Riik
Luksemburg
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )