Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

Ärinimi
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Riik
Taani
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )