HDI Global Specialty SE

Ärinimi
HDI Global Specialty SE
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Läbi oma filiaali Itaalias:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
5. Õhusõidukid
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
8. Tuli ja loodusjõud
9. Muud vara kahjustused
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus
Läbi oma filiaali Belgias:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
5. Õhusõidukid
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju
17. Õigusabikulud
Läbi oma filiaali Taanis (alates 01.04.2020):
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju