Helvetia Assurances S.A

Ärinimi
Helvetia Assurances S.A
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ainult vedaja vastutuse ulatuses, v. a liikluskindlustus