IDA Insurance Limited

Ärinimi
IDA Insurance Limited
Riik
Malta
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )