Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

Ärinimi
Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
Riik
Madalmaad
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )