The London P&I Insurance Company (Europe) Limited

Andmed
Ärinimi
The London P&I Insurance Company (Europe) Limited
Riik
Küpros
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
6. Veesõidukid (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaevad)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
12. Veesõiduki (mere-, järve- ja jõe- ning kanalilaeva) valdaja vastutuskindlustus
17. Õigusabikulud