Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros, S.A.

Ärinimi
Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros Y Reaseguros, S.A.
Riik
Hispaania
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )