Newline Europe Versicherung AG

Ärinimi
Newline Europe Versicherung AG
Riik
Saksamaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
7. Transiitkaup (sealhulgas kaubasaadetised, pagas ja kõik muud kaubad)
9. Muud vara kahjustused
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju