Norwegian Hull Club-Gjensidig Assuranceforening

Ärinimi
Norwegian Hull Club-Gjensidig Assuranceforening
Riik
Norra
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )