Portman Insurance SE

Ärinimi
Portman Insurance SE
Aadress
61 RUE MSTISLAV 75017 PARIS
Riik
Prantsusmaa
Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Teenuse nimetus
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Teenuse nimetus
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Teenuse nimetus
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Teenuse nimetus
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Teenuse nimetus
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Teenuse nimetus
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Teenuse nimetus
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Teenuse nimetus
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Teenuse nimetus
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Teenuse nimetus
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Teenuse nimetus
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Teenuse nimetus
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Teenuse nimetus
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15
Teenuse nimetus
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )